Pàgines

Què diu la nova reforma laboral?


Contractes per a joves: Els contractes de formació es podran formalitzar amb joves menors de 25 anys. S'amplia el termini per a al contracte de pràctiques, tot passant de 4 a 5 anys després de l'obtenció del títol.


Es generalitza el contracte de “Fomento de empleo” amb la característica principal d'una indemnització de 33 dies per any treballat ( abans eren 45 dies), al incloure als treballadors fixes entre 31 i 45 anys que hagin sigut acomiadats.


Contracte d'obra i servei: S'amplia fins a 3 anys (amb la possibilitat d'un any de pròrroga si així o regula la negociació col·lectiva) la possibilitat de ser contractats per obra i servei.


Intermediació laboral: A partir d'ara la intermediació laboral podrà fer-se a través d'agències privades de col·locació -banda que des dels serveis públics d'ocupació- les quals podran, entre altres funcions, sol·licitar les baixes de les prestacions d'atur.


Les ETT tindran via lliure per operar en qualsevol sector, inclòs el de l'administració publica i la construcció (Sectors en què fins ara no podien contractar).


Les empreses podran acomiadar als treballadors per causes econòmiques amb 20 dies d'indemnització, no només quan tinguin pèrdues, si no també quan previnguin tenir-les, o tinguin una persistent caiguda d'ingressos.


Augmentaran les indemnitzacions per acomiadament dels treballadors amb contracte temporal, actualment en 8 dies per any treballat fins els 12 a partir del 2015 (pujarà un dia més d'indemnització a l'any).


Indemnitzacions a càrrec de FOGASA: Fons de Garantia Salaria passa a fer-se càrrec de 8 dies de salari de les indemnitzacions dels contractes indefinits.


L'acomiadament objectiu individual: Es rebaixa de 2,5% l'index d'absentisme total que pot tenir una empresa (fins ara era el 5%).


Distribució irregular del temps de treball: Aquesta s'afegeix a les possibles modificacions substancials de les condicions de treball, que serà possible les necessitats productives, organitzatives i/o econòmiques de l'empresa.


S'estableix un major control als aturats, que podran ser sancionats si rebutgen cursos de formació en un període no superior de 30 dies (fins ara eren 100 dies).