Pàgines

Garantia Juvenil

Informació i assessorament
Les primeres transicions entre sistema educatiu i el món laboral sovint són complicades. Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per combatre l'atur juvenil i té l’objectiu de facilitar aquesta transició, oferint assessorament i suport des de l’inici del procés a través d’una xarxa de professionals.

Inscripció a Garantia Juvenil
Per apuntar-te cal que t'adrecis al Club de Feina +16 a LA PIQUETA
Els dijous de 15.30 a 18 h

La Piqueta
c. Delger, 5
Telf. 93 862 70 25

Requisits d'accés al Garantia Juvenil:
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
Entrevista inicial i acompanyament
Una vegada inscrit/a et citen per fer una primera entrevista. Reps un servei d’atenció personalitzada d’acollida i una primera identificació dels teus objectius professionals i les teves competències per assolir-los.

Itineraris
Després de l’entrevista, s'ofereix un itinerari que farà incidència en aquells aspectes que hagis de reforçar per assolir els objectius proposats.

Salari mínim interprofessional 2015

El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, ha quedat fixat en 21,62 euros/dia o 648,60 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Així doncs, les quanties per a l'any 2015 suposen un augment respecte a la congelació dels anys anteriors del 2012 al 2014.

Font: BOE núm. 313 de 27 de desembre de 2014

Formació Ocupacional

Tants si estàs desocupat com en actiu, la formació professional és una alternativa que t’ajuda a millorar la teva ocupabilitat i aprofundir en determinades àrees professionals a partir de l’especialització dels diferents programes formatius. Aquests són cicles que combinen teoria amb pràctica. Hi ha de diferents sectors, com ara Arts gràfiques, Hostaleria, Turisme, Serveis socials, Imatge i So, Informàtica, etc. Un cop finalitzat el programa, s'obté un Certificat de Professionalitat.
 
Pots consultar les ofertes a la pàgina del SOC a l'apartat Vols conèixer la nostra oferta formativa? http://bit.ly/1jxfj9e.
  

Salari Mínim Interprofessional (SMI) per 2014

El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, ha quedat fixat en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Així doncs, les quanties per a l'any 2014 suposen el manteniment de les vigents durant l'any 2013.

Font: BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013