Pàgines

Salari Mínim Interprofessional (SMI) per 2014

El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, ha quedat fixat en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Així doncs, les quanties per a l'any 2014 suposen el manteniment de les vigents durant l'any 2013.

Font: BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013