Pàgines

Guia de recursos: Treballar a Europa

Injuve acaba d'editar aquesta guia que és una introducció als recursos que proporcionen información per preparar un viatge amb destinació als països de la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu per a aquells joves que busquin feina o formació acadèmica, amb l'objectiu de respondre de forma senzilla i ordenada a tres qüestions:
  • On vull anar i on buscar estudis i treball
  • Què necessito en funció del país, del treball o de l'estudi
  • Com viatjar i amb què.
Podeu descarregar la guia seguint aquest enllaç.