Pàgines

L'atur està vinculat a la FORMACIÓ

La nova ajuda vinculada a la formació de 400€, per aturats menors de 30 anys o de llarga durada que hagin esgotat la seva prestació d’atur, ja es pot sol·licitar des del dia 16 de febrer. Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altre tipus de rendes mínimes, salaris socials i altres ajudes d’assistència social, sempre que els ingressos de la unitat familiar de la persona en atur no superi el 75% del Salari Mínim Interprofessional, fixat en aquest 2011 en 641,40€. L’ajuda rep el nom de Prepara, i durarà sis mesos.


Podeu trobar més informació a adreça: http://bit.ly/hzGKFn