Pàgines

Jove, saps com t'afecta la reforma laboral?


Els contractes de formació es podran formalitzar amb joves menors de 25 anys. Abans de la reforma, aquest límit el trobàvem als 21 anys.

S'amplia el termini per a al contracte de pràctiques, tot passant de 4 a 5 anys després de l'obtenció del títol.

El contracte d'obra i servei. S'amplia fins a 3 anys (amb la possibilitat d'un any de pròrroga).


Les ETT tindran via lliure per operar en qualsevol sector, inclòs el de l'Administració pública i la construcció (Sectors en què fins ara no podien contractar).

Aquests canvis poden suposar que hi pot haver joves que estaran fins a 4 anys contractats per la mateixa o diferents empreses, sense cap mena de compromís de continuïtat i amb menys drets que la resta dels seus companys de feina.


Pots veure més informació al'enllaç http://bit.ly/grWqA9