Pàgines

Salari Mínim Interprofessional (SMI) per 2013

El passat 31 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1717/2012, de 28 de desembre pel que s’estableix la quantia del SMI per a l'any 2013.

SMI diari: 21,51 €/dia.
SMI mensual: 645,30€/mes.
SMI en còmput anual: 9.034,20 €/any.

Suposa l’ increment del 0’6% respecte l'any passat. Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball a temps complet. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a una reducció d'aquesta quantia.

Font: Butlletí Servei de Treball de l'OJVO