Pàgines

Modificacions en la prestació d’atur

El passat dia 13 de juliol el govern d’Espanya va aprovar el RD 20/2012 en el que s’inclouen les mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.
 
Dins d’aquestes mesures s’inclou una que afecta concretament a l’atur. Així doncs, la prestació es veurà afectada de la següent manera:
 
A partir del dia 180, passa del 60% de la base reguladora al 50% (IMPORTANT: aquesta norma només s’aplicarà a prestacions el dret de les quals derivin de situacions legals de desocupació posteriors a l'entrada en vigor del Decret).